15/03/2018 Αρ. Απόφασης: 21 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Λήψη απόφασης περί κοπής ενός δένδρου (αείλανθος) που φύεται στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Στέφανου Σαράφη και Κρυστάλλη 95, κατόπιν αιτήματος του κ. Μητσόπουλου Δημήτριου