15/03/2018 Αρ. Απόφασης: 21 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Λήψη απόφασης περί κοπής ενός δένδρου (αείλανθος) που φύεται στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Στέφανου Σαράφη και Κρυστάλλη 95, κατόπιν αιτήματος του κ. Μητσόπουλου Δημήτριου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας