23/04/2018 Αρ. Απόφασης: 29 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε επιχείρηση «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίου και κινητών μονάδων εστίασης» ιδιοκτησίας Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνου επί της οδού Κολοκοτρώνη 45

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας