21/06/2018 Αρ. Απόφασης: 37 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος “Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από Εστιατόριο” ιδιοκτησίας της “Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ- Μ.Ι. ΡΑΛΛΗΣ” επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 15

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας