21/06/2018 Αρ. Απόφασης: 38 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος “Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφετέρια” στο όνομα Παγώνη Πέτρου, επί της Πλατείας Σμύρνης αριθμ. 3 στο Δήμο Βύρωνα