21/06/2018 Αρ. Απόφασης: 39 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

«Αίτημα της “Γ. Ζαφειράς–Ι. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ” για έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί του πεζοδρομίου της οδού Καραολή & Δημητρίου (πάροδος στο Ο.Τ. 202)» στο Δήμο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας