13/09/2018 Αρ. Απόφασης: 52 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψαροταβέρνα)» επί της οδού Κύπρου 5, κατόπιν αιτήματος του κ. ΤΣΙΑΤΣΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας