13/09/2018 Αρ. Απόφασης: 57 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια- Προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου)» επί της οδού Κύπρου 17-21, κατόπιν αιτήματος της Ξηρού Μαρίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας