13/09/2018 Αρ. Απόφασης: 53 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε επιχείρηση «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίου και κινητών μονάδων εστίασης» επί της οδού Κολοκοτρώνη 45, κατόπιν αιτήματος του κ. Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα