13/09/2018 Αρ. Απόφασης: 53 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε επιχείρηση «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίου και κινητών μονάδων εστίασης» επί της οδού Κολοκοτρώνη 45, κατόπιν αιτήματος του κ. Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας