13/09/2018 Αρ. Απόφασης: 56 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ- Καφενείο» επί της οδού Κύπρου 70 κατόπιν αιτήματος του κ. Τόλη Κωνσταντίνου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας