23/04/2018 Αρ. Απόφασης: 26 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση του θέματος σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην οδό Βοσπόρου 104 για το με αριθμ. Κυκλοφορίας ΥΜΜ 8086 αυτοκίνητο για τον Τσιμπιράκη Ιωάννη (σχετ. Απόφαση Ε.Π.Ζ αριθμ. 71/2017)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας