22/10/2018 Αρ. Απόφασης: 357 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο: «Ανάκληση της με αριθμό 345/2018 με ΑΔΑ: ΨΤΘΜΩ9Ε-ΖΛΒ απόφασης ΟΕ - Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή για επιβολή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019»»

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ