06/12/2018 Αρ. Απόφασης: 60 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα επί των οδών : 1) Καισαρείας στο Ο.Τ. 414 μεταξύ των οδών Βουτζά και Κυδωνιών και 2) Χρ. Σμύρνης στο Ο.Τ. 405 μεταξύ των οδών Αγ. Σοφίας και Κύπρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας