06/12/2018 Αρ. Απόφασης: 60 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα επί των οδών : 1) Καισαρείας στο Ο.Τ. 414 μεταξύ των οδών Βουτζά και Κυδωνιών και 2) Χρ. Σμύρνης στο Ο.Τ. 405 μεταξύ των οδών Αγ. Σοφίας και Κύπρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα