06/12/2018 Αρ. Απόφασης: 67 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση η μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου» επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 24-26 & Φλέμιγκ.