05/03/2019 Αρ. Απόφασης: 1 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και σήμανση απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου - εξόδου αυτοκινήτων του ακινήτου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 32- 34, στο ΟΤ 226 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας