05/03/2019 Αρ. Απόφασης: 12 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος “Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, μπαρ και καφετέρια” επί της οδού Ανακρέοντος 23-27, κατόπιν αιτήματος του κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας