05/03/2019 Αρ. Απόφασης: 4 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση του θέματος σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης του υπΆ αριθμ. ΥΜΜ 8086 επιβατικού αυτοκινήτου στην οδό ΒΟΣΠΟΡΟΥ 104 για τον ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ κατόπιν αιτήματός του

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας