05/03/2019 Αρ. Απόφασης: 14 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση του θέματος για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ- Καφενείο» επί της οδού Κύπρου 70 κατόπιν αιτήματος του κ. Τόλη Κωνσταντίνου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας