05/03/2019 Αρ. Απόφασης: 2 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αίτημα της “Γ. Ζαφειράς–Ι. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ” για έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί του πεζοδρομίου της οδού Καραολή & Δημητρίου (πάροδος στο Ο.Τ. 202)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας