20/03/2019 Αρ. Απόφασης: 21 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ» επί της οδού Εμπεδοκλέους 111, κατόπιν αιτήματος του κ. Γεωργάκη Χρήστου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας