12/04/2019 Αρ. Απόφασης: 22 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί του σχεδίου αναφορικά με: α) “Κανονισμό λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Βύρωνα, β). Διαδικασία κλήρωσης θέσεων των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων & γ) Λειτουργία της αγοράς καταναλωτών του Δήμου «Χωριό παραγωγών»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας