Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα

18 Νοεμβρίου 2019