Παρουσιάστηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Βύρωνα

Μετά από την χθεσινή παρουσίαση συνεχίζεται η διαβούλευση επί του ΓΠΣ έως τις 22 Νοεμβρίου 2019. Οι φορείς και οι δημότες μπορούν μέχρι τότε να καταθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα (οδός Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233, προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).

7 Νοεμβρίου 2019

Οικονομική Επιτροπή

7 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Αθλητισμού

7 Νοεμβρίου 2019