Ανακοινώσεις

Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 04/06/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 20/05/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Τροποποίηση ωραρίου του ΚΕΠ από 29 Απριλίου - 11 Μαίου λόγω ΠΑΣΧΑ
Ειδική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 22/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 22/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 22/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ραντεβού με τον Δήμαρχο

Ραντεβού με τον Δήμαρχο

8 Ιανουαρίου 2023
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 08/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
ΚΕΠ Βύρωνα/Ωράριο λειτουργίας - Πληροφορίες
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 27/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Η πληρωμή του τέλους 0,5% γίνεται μόνο μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας