Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διαγωνισμός για την υπηρεσία  «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βύρωνα»
Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Πρόσκληση για την
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την επισκευή καθισμάτων στο ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδος
Πρόσκληση για την
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ.
Προκήρυξη  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ & ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ»
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΕ ΛΕΜΟΝΙΑ,
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας
Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλου και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ 04 στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» Δήμου Βύρωνα».
 Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα