Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης για την την «Συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Βύρωνα, παροχή συστήματος Newsletter και φιλοξενία ιστοσελίδας Προσχολικά Βύρωνα».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «πούλμαν για την μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η. και των μετακινήσεων που προκύπτουν από το τμήμα Παιδείας ,Πολιτισμού και αθλητισμού 2021 - 2022».
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας  “ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  &  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ”
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ RAVO ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 142481
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ
ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021-2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2020-2021»
Προκήρυξη για την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (CPV: 34134200-7)
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΜΙΚΤΟΥ
Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας σαρώθρων (σκούπες  χόρτου)».
Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΥΤΑΛΑΣ)».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα