Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης για προμήθεια αναλώσιμου υλικού φυσικοθεραπείας
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2016
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση επισκευή και συμπλήρωση Η/Υ περιφερειακών εκτυπωτών κλπ.
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και ρύθμιση δικτύου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση συντήρησης κλιματιστικών
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, κλπ υλικών συντήρησης
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ενοικίαση εξοπλισμού ηχοφωτιστικής κάλυψης
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, κλπ υλικών συντήρησης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ   13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού καρεκλών για το Φεστιβάλ Καρέα
Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευής  για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βύρωνα, κ. Γρηγόρης Κατωπόδης, σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης προσφοράς, για την προμήθεια οικοσκευής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

8 Απριλίου 2016
Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση “plexi glass” και στεφανιών σε μπασκέτες ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα