Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021-2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2020-2021»
Προκήρυξη για την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (CPV: 34134200-7)
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΜΙΚΤΟΥ
Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας σαρώθρων (σκούπες  χόρτου)».
Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΥΤΑΛΑΣ)».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
Πρόσκληση για την Προμήθεια Σπόρων Φυτών, Φυτοπαθολογικού Υλικού κλπ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα».
Πρόσκληση για την «προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ της Δ/νσης Πρασίνου»
Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «διαδικτυακή  συνδρομή εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης 2021 - 2022».
Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΓΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ,ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ».
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας που αφορά τις ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΟΥ 7ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας