Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγοράς ηλεκτρικού ψυγείου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση «Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και διαχείρισης δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βύρωνα».
Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση των χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας επισκευής και αναβάθμισης του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρολογιών παρουσίας και καρτών ωρομέτρησης
Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας για μίσθωση πούλμαν για την μετακίνηση των μελών του Κ.Α.Π.Η.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεντών για τους Παιδικούς Σταθμούς
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Υγιεινής Καθαριότητας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Χορού Ντάνκαν
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων χειρός για το τμήμα Πρασίνου
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αρμονίου
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα