Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης για την ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ'
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2022 - 2023»
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2022 - 2023».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσίας για την αποστολή και επίδοση ειδοποιήσεων της Οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και την αποστολή συστημένων επιστολών/δεμάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα 2022 - 2023».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου των 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Βύρωνα.
Πρόσκληση Ανάθεσης για την προμήθεια «Τροφίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου 2022-2024»,
Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία « Διενέργειας 400 Rapid test και 500 εξετάσεων μοριακού ελέγχου SARS-COV2 RNA PCR για τον SARS – COV2»
Πρόσκληση ανάθεσης την υπηρεσία « Μαγνητοφώνηση / απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2021-2022
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».
Προσκληση αναθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
Προσκληση αναθεσης για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'
Πρόσκληση ανάθεσης για την 'Προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'
Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ Η ΦΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»
Πρόσκληση που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
 Πρόσκληση ανάθεσης για ην υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»
 Πρόσκληση ανάθεσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμο
Πρόσκληση ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ».
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας