Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας για μίσθωση πούλμαν για την μετακίνηση των μελών του Κ.Α.Π.Η.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεντών για τους Παιδικούς Σταθμούς
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Υγιεινής Καθαριότητας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Χορού Ντάνκαν
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων χειρός για το τμήμα Πρασίνου
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αρμονίου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης περιοχής Καρέα Δήμου Βύρωνα
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου-5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ. ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

12 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ την διακήρυξη του Διαγωνισμού

30 Νοεμβρίου 2016
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανημάτων φωτοτυπιών-σαρωτών και εκτυπωτικών συστημάτων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Συντήρηση  κολυμβητηρίου» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Βύρωνα.