Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ)»
Ανάρτηση Συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», προϋπολογισμού 74.400,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προκήρυξη για την
Πρόσκληση για την ανάθεση  «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών Παντοπωλείου & Παροχής Συσσιτίου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Βύρωνα για το Α’ τετράμηνο του 2021»
Προκηρυξη για την προμήθεια «Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2020-2022
Πρόσκληση για την «Μαγνητοφώνηση / Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2021».
Προκήρυξη για την ανάθεση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»
Προκήρυξη  για την «Ασφάλιση οχημάτων για το 2021»  (CPV: 66514110-0)
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 2021-2023
Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   Συνδρομή σε Ηλεκτρονική Βάση Νομικών & Διοικητικών Πληροφοριών».
Πρόσκληση για ανάθεση της ''Συντήρησης δενδροστοιχιών για το έτος 2020-2021''
Πρόσκληση για ανάθεση της «Απολύμανση των κλειστών χώρων του δήμου για πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού». <br> Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ
Προκήρυξη για την προμήθεια «ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «προμήθεια σαρώθρων (σκούπες χόρτου, κλπ)»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΗ KAI ΦΑΡΜΑΚΑ κλπ ΥΛΙΚΑ ,ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΛΟΓΩ COVID -19
Πρόσκληση ανάθεσης «για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νήπιων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021».
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας