Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αρμονίου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης περιοχής Καρέα Δήμου Βύρωνα
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου-5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα
Προκήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ. ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

12 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ την διακήρυξη του Διαγωνισμού

30 Νοεμβρίου 2016
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανημάτων φωτοτυπιών-σαρωτών και εκτυπωτικών συστημάτων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Συντήρηση  κολυμβητηρίου» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Βύρωνα.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας για εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Πρόσκληση για παροχή υπηρεσίας «διευθυντή - διδασκάλου της χορωδίας των Κ.Α.Π.Η»
Περίληψη Διακήρυξης του επαναληπτικού φανερού, προφορικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Βύρωνα
Επανάληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα 2016-2017
Περίληψη διακήρυξης και σχετιζόμενα αρχεία του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2016” (<span style='color:#f00;'>UPD</span>)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση  υπηρεσίας Καταπολέμησης Κουνουπιών
Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Βύρωνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια κουρευτικών μηχανών για το τμήμα Πρασίνου
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα