Προσλήψεις Προσωπικού

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βύρωνα
Ενημέρωση για τους ωφελούμενους της πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ που θα τοποθετηθούν στο Δήμο Βύρωνα
Από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις 36.500 θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
Αμεση πρόσληψη 32 εργατών καθαριότητας, κήπων και φυλάκων παιδικών χαρών με 2μηνες συμβάσεις στο Δήμο Βύρωνα
Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας με επιπλέον προσωπικό
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα προγράμματα Π.Α.γ.Ο. 2019-2020 της με αρ. πρωτ. 3354/17-02-2020 Ανακοίνωσης-Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4  / 2019  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο. 2019-2020
Ανακοίνωση: ΣΟΧ 6/2020 - Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Βύρωνα Νομού Αττικής
Πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου
Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 8/10/2019 έως 30/6/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020»
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τα Σχολεία του Δήμου Βύρωνα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα