Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια '' ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ''

Αρ. Απόφασης: 254 / Δημαρχιακή Επιτροπή 22/10/2009
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας