Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 214 / Δημαρχιακή Επιτροπή 25/09/2009
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας