Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου

Αρ. Απόφασης: 145 / Δημαρχιακή Επιτροπή 23/06/2009
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας