Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Αποδοχή δωρεάς μιας δεξαμενής δασοπροστασίας από την ( Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. )

Αρ. Απόφασης: 130 / Δημαρχιακή Επιτροπή 15/06/2009
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας