Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2009 ποσού '' 6.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης: 37 / Δημαρχιακή Επιτροπή 25/02/2009
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας