Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων έτους 2009

Αρ. Απόφασης: 17 / Δημαρχιακή Επιτροπή 29/01/2009

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημ. Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 1 / Δημαρχιακή Επιτροπή 13/01/2009