Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 1504/08 ( απόφαση Δ.Ε. 98/08 )

Αρ. Απόφασης: 176 / Δημαρχιακή Επιτροπή 17/07/2008

Απ ευθείας ανάθεση εργασίας για την συντήρηση και ρύθμιση δικτύου

Αρ. Απόφασης: 174 / Δημαρχιακή Επιτροπή 02/07/2008

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 1710/08 ( απόφαση Δ.Ε. 123/08 )

Αρ. Απόφασης: 163 / Δημαρχιακή Επιτροπή 02/07/2008

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 1506/08 ( απόφαση Δ.Ε. 100/08 )

Αρ. Απόφασης: 162 / Δημαρχιακή Επιτροπή 02/07/2008

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 1505/08 ( απόφαση Δ.Ε. 99/08 )

Αρ. Απόφασης: 161 / Δημαρχιακή Επιτροπή 02/07/2008

Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 128/08 απόφασης Δ.Ε.

Αρ. Απόφασης: 158 / Δημαρχιακή Επιτροπή 11/06/2008
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα