Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 615/08 ( απόφαση Δ.Ε. 35/08 )

Αρ. Απόφασης: 120 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/05/2008

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 614/08 ( απόφαση Δ.Ε. 37/08 )

Αρ. Απόφασης: 119 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/05/2008
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα