Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Οριστικοποίηση πινάκων Μητρώου Νέων Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 78 / Δημαρχιακή Επιτροπή 22/03/2008

Απ' ευθείας ανάθεση εργασιών '' Συντήρηση ανελκυστήρων ''

Αρ. Απόφασης: 73 / Δημαρχιακή Επιτροπή 11/03/2008

Ανάκληση της υπ' αρ. 267/06 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 70 / Δημαρχιακή Επιτροπή 11/03/2008
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα