Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2008 ποσού '' 6.000 '' ευρώ

Αρ. Απόφασης: 3 / Δημαρχιακή Επιτροπή 30/01/2008

Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 1 / Δημαρχιακή Επιτροπή 30/01/2008

Απόδοση λογαριασμού 2953/07 εντάλματος προπληρωμής (απόφαση Δ.Ε. 283/07)

Αρ. Απόφασης: 388 / Δημαρχιακή Επιτροπή 31/12/2007

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 294/07 απόφασης Δ.Ε.

Αρ. Απόφασης: 374 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/12/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 3094/07 (απόφαση Δ.Ε. 342/07)

Αρ. Απόφασης: 368 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/12/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 2834/07 (απόφαση Δ.Ε. 291/07)

Αρ. Απόφασης: 367 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/12/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας