Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα οικον.έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 363 / Δημαρχιακή Επιτροπή 14/12/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 3095/07 (απόφαση Δ.Ε. 341/07)

Αρ. Απόφασης: 360 / Δημαρχιακή Επιτροπή 05/12/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 2833/07 (Απόφαση Δ.Ε. 293/07)

Αρ. Απόφασης: 359 / Δημαρχιακή Επιτροπή 05/12/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 2831/07 (απόφαση Δ.Ε. 290/07)

Αρ. Απόφασης: 358 / Δημαρχιακή Επιτροπή 05/12/2007

Προέλεγχος απολογισμού Δήμου Βύρωνα οικον.έτους 2006

Αρ. Απόφασης: 354 / Δημαρχιακή Επιτροπή 05/12/2007

Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (DIESEL)

Αρ. Απόφασης: 349 / Δημαρχιακή Επιτροπή 20/11/2007

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 316/07 απόφασης Δ.Ε.

Αρ. Απόφασης: 345 / Δημαρχιακή Επιτροπή 20/11/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 2832/07 (απόφαση Δ.Ε. 292/07)

Αρ. Απόφασης: 339 / Δημαρχιακή Επιτροπή 20/11/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας