Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόδοση λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής 2258/07 (απόφαση Δ.Ε. 247/07)

Αρ. Απόφασης: 288 / Δημαρχιακή Επιτροπή 16/10/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας