Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 1890/07 (Απόφαση Δ.Ε. 231/07)

Αρ. Απόφασης: 246 / Δημαρχιακή Επιτροπή 10/09/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 1125/07 (Απόφαση Δ.Ε. 165/07)

Αρ. Απόφασης: 244 / Δημαρχιακή Επιτροπή 10/09/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας