Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 1807/07 (απόφαση Δ.Ε. 210/07)

Αρ. Απόφασης: 215 / Δημαρχιακή Επιτροπή 13/07/2007

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 220/07 (Απόφαση Δ.Ε. 42/07)

Αρ. Απόφασης: 214 / Δημαρχιακή Επιτροπή 13/07/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας