Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης 952,00 ευρώ για πληρωμή του υπ'αρ. 336/07 τιμ. Μπαστέα

Αρ. Απόφασης: 143 / Δημαρχιακή Επιτροπή 15/05/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας