Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Εκδίκαση ένστασης εταιρείας "ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ"

Αρ. Απόφασης: 146 / Δημαρχιακή Επιτροπή 22/07/2010

Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων οικ.έτους 2009

Αρ. Απόφασης: 128 / Δημαρχιακή Επιτροπή 17/06/2010