Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης ποσού "23,48" ευρώ για εξόφληση οφειλής προς το ΙΚΑ

Αρ. Απόφασης: 124 / Δημαρχιακή Επιτροπή 12/04/2007

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 46/07 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 114 / Δημαρχιακή Επιτροπή 26/03/2007

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2007 ποσού 6.000 ευρώ

Αρ. Απόφασης: 98 / Δημαρχιακή Επιτροπή 13/03/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας