Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Πρόσληψη δικηγόρου Αντωνίου Μιχαήλ για εκπροσώπηση του Δήμου

Αρ. Απόφασης: 91 / Δημαρχιακή Επιτροπή 13/03/2007

Ανάκληση της υπ'αρ. 30/07 απόφασης Δ.Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 68 / Δημαρχιακή Επιτροπή 28/02/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας