Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση εργασιών ταχυμεταφοράς των ΚΕΠ

Αρ. Απόφασης: 66 / Δημαρχιακή Επιτροπή 28/02/2007

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημ.Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 55 / Δημαρχιακή Επιτροπή 28/02/2007

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 12/07 απόφασης Δημ.Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 39 / Δημαρχιακή Επιτροπή 29/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας