Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση εργασίας "Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων ΚΕΠ"

Αρ. Απόφασης: 36 / Δημαρχιακή Επιτροπή 29/01/2007

Απ'ευθείας ανάθεση εργασιών που αφορούν Ταχυμεταφορές για το ΚΕΠ

Αρ. Απόφασης: 17 / Δημαρχιακή Επιτροπή 15/01/2007

Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 15 / Δημαρχιακή Επιτροπή 15/01/2007

Συμπλήρωση της υπ'αρ. 331/06 απόφασης Δ.Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 07 / Δημαρχιακή Επιτροπή 15/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα